TKP HEADLINE

ห้องสมุดประชาชนอําเภอคอนสาร


 

ห้องสมุดประชาชนอําเภอคอนสาร

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ ถนนราษฎร์เจดีย์ ตําบลคอนสาร อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ หน้าที่ว่าการ อําเภอ คอนสาร ด้านซ้ายติดกับชุมสายโทรศัพท์อําเภอคอนสาร อ่านต่อ

วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ตั้งอยู่ในเขต ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดงเขตรอยต่อ ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ 33 กิโลเมตร อยู่ติดกับที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เปิดทุกวันทำการ เวลา 08.00 น.- 18.00 น. ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คน และยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเขตอำเภอหนองบัวแดงที่สำคัญ ที่จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ

การสานตะกร้าหวายเทียมการสานตะกร้าหวายเทียม 

การสานตะกร้าหวายเทียม เป็นอาชีพอิสระที่สามารถนำมาเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองได้ ตะกร้าหวายเทียม เป็นสื่อสัญลักษณ์ของคนในชุมชน เป็นบทบาททางสังคมและวัฒนธรรม การค้าและใช้ในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ในการสืบทอดความคิด ความเชื่อ สู่ประโยชน์การใช้สอยในชีวิตประจำวัน

เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพของผู้ที่ยังไม่มีงานทำหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพที่เป็นงานอิสระและมั่นคงได้ อ่านต่อ


แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง

 


แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัวแดง สำนักงานบริหารงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับงบประมาณและประกาศจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ โดยใช้ชื่อว่าห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๒๐ จากกรมการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองบัวแดง และได้ทำพิธีเปิดป้ายห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๑ โดยมีนายบรรจง ชูสกุลชาติ อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นผู้เปิดป้าย ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง อ่านต่อ

มะม่วงบ้านโหล่น มะม่วงบ้านโหล่น

ชุมชนบ้านโหล่น เป็นแหล่งปลูกมะม่วง ซึ่งเป็นอาชีพของคนในพื้นที่ตำบลนางแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันมีกลุ่มกลุ่มสตรีเกษตรไม้ผลบ้านโหล่น และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงแปลงใหญ่บ้านโหล่น เป็นกลุ่มที่มีการรวบรวมผลผลิตมะม่วงแหล่งใหญ่ที่เข้มแข็ง สมาชิกส่วนใหญ่ได้ใบรับรองแหล่งผลิตมะม่วง ในทุกๆ ปีจะมีพ่อค้า แม่ค้าและบริษัทที่เข้ามาติดต่อขอซื้อผลผลิตจากสวนเป็นจำนวนมาก อ่านต่อ

หน่วยพิทักษ์ป่าถ้ำผาทิพย์ หน่วยพิทักษ์ป่าถ้ำผาทิพย์

หน่วยพิทักษ์ป่าถ้ำผาทิพย์ ตั้งอยู่ที่ บ้านวังทอง หมู่ 11 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด สถานที่พักผ่อน เล่นน้ำพักผ่อน เดินเล่นชมถ้ำ เที่ยวได้ทุกฤดู สำหรับใครที่ได้มีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ อีกสถานที่ที่ไม่ควรคลาด ถ้ามีโอกาสได้แวะมาแถวนี้ หน่วยพิทักษ์ป่าถ้ำผาทิพย์ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์ เหมาะสำหรับพาเพื่อนๆ หรือครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อน บรรยากาศเย็นสบายเที่ยวได้ทุกฤดูกาล มีแม่น้ำสายเล็กๆ ไหลผ่าน และสามารถลงเล่นน้ำได้ เส้นทางระหว่างเข้าไปที่หน่วยพิทักษ์ป่าถ้ำผาทิพย์ บรรยากาศสวยงาม อ่านต่อ

ไม้กวาดทางมะพร้าว


 

ไม้กวาดทางมะพร้าว

ไม้กวาดทานมะพร้าว หนึ่งในเครื่องมือเครื่องใช้ทำความสะอาดที่ต้องมีติดไว้ทุกบ้าน ถึงจะหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไปในราคาไม่สูงมากนัก แต่ใช่ว่าไม้กวาดทางมะพร้าวทุกด้ามจะมีคุณภาพ เหมาะแก่การนำมาใช้งานได้ทนทานตามต้องการ

การรู้จักวิธีเลือกซื้อ ใช้งาน ถนอมรักษา หรือกระทั่งวิธีทำไม้กวาดทางมะพร้าวด้วยตัวเองนั้น จึงเป็นเรื่องที่ควรรู้เช่นกัน เพื่อที่เราจะได้มีเครื่องมือเครื่องใช้ทำความสะอาดบ้านที่มีคุณภาพ ใช้งานได้นาน คุ้มค่าคุ้มราคาที่ต้องจ่ายไป อ่านต่อ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand